Waar liggen de roots van mijn vereniging?

Bent u ook geïnteresseerd om uw vereniging te gaan helpen aan meer omzet op sponsorgebied? Blijf dan vooral lezen want doormiddel van onze zeven gerichte passes helpen we jouw vereniging aan een succesvol sponsorplan om op deze manier de sponsorinkomsten van jouw vereniging te laten groeien. In deze blog beginnen we bij de 1e pass van onze tactiek: de missie & visie bepalen!

Een wedstrijd begint bij de aftrap. Als de aftrap al slecht verloopt weet je dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Dit is ook het geval bij sponsoring. Als er geen duidelijk verhaal is, zal het een stuk lastiger worden om sponsoren binnen te halen. Een goed sponsorplan heeft als voordeel dat het gemakkelijker wordt om onder andere gericht sponsoren te benaderen en sponsoren te binden aan je verhaal en club. Wat dat betreft liggen er veel overeenkomsten tussen een wedstrijd willen winnen en een sponsor willen binnenhalen. Dat is waar onze 1e pass om draait, het begin van een goed sponsorplan.

Het verhaal van jouw vereniging leren te vertellen!

We gaan ‘back to the roots’ van jouw club! Het inzicht verkrijgen in de ‘roots’ van de vereniging is de 1e stap in het ontwikkelen van een goed sponsorplan. Maar hoe bepaal ik waar de roots van mijn vereniging liggen?

Dit doen we door het formuleren van een heldere missie, visie en kernwaarden. We noemen dit ook wel ‘de stip op de horizon’ bepalen (hier komen we later nog op terug!). Deze 3 elementen vormen de basis van het verhaal van jouw club. Dit is belangrijk om te weten zodat hier ook de juiste sponsoren bij kunnen worden gezocht. Op basis van een duidelijke missie/visie kan er veel gebouwd worden bij een vereniging. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorwervingscampagne waarin je duidelijk maakt waarom juist dat bedrijf bij jou moet sponsoren of denk aan een communicatiestrategie waarin de kernwaarden van de club helemaal in terugkomen. Daarnaast zorgt een duidelijke missie, visie en kernwaarden voor herkenbaarheid bij leden, vrijwilligers of sponsoren.

Ter voorbereiding verzamel je alle informatie over de vereniging die van belang zijn. Denk aan statuten, beleidstukken, jaarverslagen en andere plannen.Vervolgens is het belangrijk om draagvlak te creëren. Zonder teamwork kom je nergens. Maak daarom een werkgroep met verschillende soorten verenigingsmensen die gezamenlijk een missie en visie kunnen vormen voor de club aan de hand van voor de club relevante begrippen. Gedaan? Top! Dan kunnen we beginnen met het uitwerken van onze 1e pass!

Back to the roots!

De missie van jouw sportclub – waarom bestaan we als vereniging?

We beginnen bij het formuleren van een duidelijke missie. In een missie zijn ‘the roots’ van een vereniging terug te vinden. Ga terug naar de identiteit van de vereniging. In een missie legt de club eigenlijk uit waarom de vereniging bestaat en wat men wil betekenen voor sponsoren, vrijwilligers leden en bezoekers. Wat is de toegevoegde waarde van jouw club? Denk bij het formuleren van een missie onder andere aan deze dingen; Wie zijn we als vereniging en wat doen wij?

De kernwaarden van jouw sportclub

De kernwaarden geven weer waar jouw club voor staat en weerspiegelen wat je belangrijk vindt als vereniging. Is dit bijvoorbeeld het respect hebben voor elkaar, wil je diversiteit in sport stimuleren of wil je juist een veilige omgeving bieden voor je leden. Denk hier goed over na en probeer hierin onderscheidend te zijn!

“Het is belangrijk om te bedenken hoe je als bestuur en commissies het verhaal van de missie en visie aan je leden gaat overbrengen. De leden en vrijwilligers dienen bij de visie en missie een eigen verhaal te creëren door te bedenken wat dit betekent voor hun zelf”

Martijn van der Lee – Marketingspecialist CLUBMERK

Stip op de horizon

De visie van jouw sportclub – Waar willen we met de vereniging naartoe?

Bij de visie kijkt men naar de toekomst, het is een beeld of verwachting die een club heeft over deze toekomst. Oftewel de stip op de horizon! Waar willen we met de vereniging naartoe? Wat zijn onze ambities als vereniging zijnde? Er zijn drie pijlers die je helpen om de stip op de horizon van jouw club te bepalen. Kijk maar naar onderstaande afbeelding. De pijlers voor het vinden van jouw stip op de horizon zijn: passie, talent en economie.  

Laten we beginnen bij de passie van jouw club. Ga eens na wat die hartstocht bij jullie oproept. Is dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van talent of juist dat iedereen zich welkom moet voelen bij de club? De tweede pijler is het talent van de club. Waarin willen jullie als vereniging de allerbesten zijn? Belangrijk is om juist na te gaan waar jullie vooral de allerbesten in KUNNEN zijn. Wees reeël en verlies de kernwaarden van de vereniging niet uit het oog. Tot slot de pijler economie. Hierbij stel je je de vraag: wat is de brandstof van de vereniging? Een voorbeeld hiervan kan zijn dat jullie als club willen dat het 1e team van de club zo hoog mogelijk speelt in de regio. Bouw hier de vereniging omheen. Als dit de brandstof is van de club moet er bijvoorbeeld ook een gecertificeerde jeugdopleiding zijn. Zo zie je dat je met beantwoording van deze drie vragen het onderscheidend vermogen van de club creërt en zorg je ervoor dat het gehele verhaal van de club kloppend wordt!

Om alvast een duwtje in de goede richting te geven hebben we nog een aantal korte tips voor het formuleren van het verhaal van jouw club!

  • Schrijf heldere taal, probeer creatief te zijn maar hou het wel begrijpelijk voor de mensen en niet onnodig lang en vaag.
  • Durf je te onderscheiden. Mensen moeten bij het lezen van de missie en visie weten dat deze over jullie vereniging gaat.

Wil je meer tips of ben je nieuwsgierig geworden naar de volledige uitwerking van onze 7 passes voor een doeltreffend sponsorplan? Volg ons dan via Facebook, LinkedIn of Instagram!


Het team van CLUBMERK helpt je graag om de 1e pass perfect te kunnen spelen. Oefening baart immers kunst 😉  

Door onze training ‘Sponsoring met een verhaal!’ geven we jouw sponsorcommissie nieuwe inzichten en een extra boost om meer sponsoren binnen te halen. Voor meer informatie neem dan contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak!