Laat de sponsorinkomsten van jouw club groeien door een goede sponsorwervingscampagne!

Heeft jouw club de ambitie om het aantal sponsoren te laten groeien?

De laatste jaren is sportsponsoring onderhevig aan grote veranderingen, waardoor het voor sommige sportclubs lastig is om bij te blijven. Neem als actueel voorbeeld de coronacrisis. De economische gevolgen van het virus hebben vanzelfsprekend ook invloed op de sportsponsoring. Bedrijven in de toerisme/recreatie, horeca en detailhandel hebben voor langere tijd nagenoeg stilgestaan. Zaken als sportsponsoring krijgen bij deze bedrijven op dit moment niet veel aandacht. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven waarop de uitbraak van het coronavirus een positieve invloed heeft. Door bijvoorbeeld het hamstergedrag van mensen is de supermarktomzet dit jaar verdubbeld. Ook ICT-bedrijven hebben extra diensten verleend rondom het thuiswerken/-onderwijs en zodoende meer omzet gegenereerd. Belangrijk is dat je als club de huidige situatie van (potentiële) sponsoren kent en daar op inspeelt. Steek de huidige sponsoren een hart onder de riem uit sectoren waar het nu minder gaat en probeer sponsoren te werven in de sectoren die momenteel wel goed draaien.

Een essentieel onderdeel om meer sponsoren te werven is het opzetten van een goede sponsorwervingscampagne. Heel simpel gezegd is een sponsorwervingscampagne een goed uitgedachte wedstrijd tactiek met als doel om meer sponsoren fan te laten worden van jouw club. Hoe zet je een goede sponsorwervingscampagne stap voor stap op? Dat leggen we je graag in dit artikel verder uit!

Begin bij de basis!

Een goede sponsorwervingscampagne begint met een eigen verhaal, een heldere missie, visie en doelstellingen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag: Hoeveel geld moeten we komend seizoen binnenhalen of welke sponsoren willen we nog graag binnenhalen? Maak deze doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) en wees vooral reëel in het opstellen van doelen ten opzichte van de resultaten van voorgaande jaren.

Draag jij in de missie van de club uit dat jullie maatschappelijk betrokken willen zijn, ga dan op zoek naar sponsoren die deze missie kunnen versterken. Denk aan lokale sponsoren, welzijnsinstellingen, energiemaatschappijen of andere maatschappelijk betrokken bedrijven die jou kunnen helpen om juist méér dan sport uit te stralen.

  • TIP: Zorg dat je een selectie van bedrijven maakt die in lijn staan met de doelstellingen van de club

Breng jouw doelgroep in kaart!

Nadat je helder hebt omschreven wat jullie als club willen met sponsoring is het noodzaak om de doelgroep duidelijk in kaart te brengen/hebben. Wat zijn de wensen en behoeften van (potentiële) sponsoren en wat is daarbij de toegevoegde waarde van jouw club? Herken het speltype van jouw tegenstander en speel hierop in! Maak een één-tweetje tussen waar jouw club voor staat en waarom uitgerekend dat bedrijf bij jouw club sponsor zou moeten/willen zijn. Met dit volbrachte één-tweetje is het maken van een doelpunt en het creëren van een waardevolle (sponsorwervings-) actie al een stap dichterbij.

  • TIP: Maak een lijst met wat je als club te bieden hebt aan sponsoren.

Waar is nu echt winst te halen zijn binnen sponsoring bij jouw club? Vraag het de sponsoren! Sponsoren kunnen namelijk verschillende en meerdere motivaties hebben om sponsor bij jouw club te zijn of te worden. Wat is voor de (potentiële) sponsor interessant en relevant om als club aan te bieden? Verdiep je in de sponsor en probeer de achterliggende gedachte te achterhalen!

Zoals te zien in bovenstaande illustratie kunnen sponsoren 5 mogelijke motivaties hebben, te weten een commercieel motief, persoonlijk motief, ideëel motief, relatiemarketing motief en netwerkmotief. Een sponsor met een netwerkmotief zit waarschijnlijk niet te wachten op een bord langs het veld. Voor deze sponsor is de toegevoegde waarde van sponsoring om via de club met andere bedrijven in contact te komen. Tegelijkertijd wil een sponsor met een commercieel motief wel graag op een bord langs het veld staan, omdat zij naamsbekendheid voor hun bedrijf willen genereren. Zo zie je dat de motivaties gekoppeld kunnen worden aan de soorten sponsoring die jouw club te bieden heeft. Heb je geen idee waar je moet beginnen? Wij voeren graag een sponsoronderzoek uit voor jouw club!

Bereik jouw doelgroep met de campagne!

De laatste stap is het geven van de perfecte voorzet om met jouw sponsorwervingscampagne te kunnen scoren. Maar hoe ga je deze voorzet geven? Bouw hiervoor het juiste team om je heen, zodat de voorzet meer kans heeft tot slagen. Vervolgens is goede communicatie van uiterst belang. Als de communicatie tussen jou en jouw teamgenoten er niet is wordt het scoren alsnog knap lastig. Een sponsorwervingscampagne kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden. Een sponsorbrochure, -flyer, -presentatie en social media zijn belangrijke communicatiemiddelen om de potentiële sponsor te overtuigen van de meerwaarde van sponsoring van je vereniging en hoe het bedrijf rendement kan halen uit deze samenwerking. Een professionele uitstraling die in lijn staat met het gehele verhaal van de club kan net die stap zijn voor een potentiële sponsor om een partnership aan te gaan met jouw club.

Zorg er bovendien voor dat je communicatie opvalt. Als club ben je vaak niet meer de enige die bij die sponsor aanklopt. Een creatieve manier om sponsoren te werven is bijvoorbeeld het organiseren van een loterij met als hoofdprijs het (hoofd)sponsorschap van de club. Een leuk evenement, waarmee je betrokkenheid wint bij potentiële en huidige sponsoren.

  • TIP: Wees creatief in het bedenken van een sponsorwervingscampagne!

Tot slot, hou contact met de (potentiële) sponsor!

De perfecte voorzet is gegeven en de spits weet de bal fraai in het doel te werken. YES, we staan voor! Mooi toch? Ja en nee… In een wedstrijd kan er nog van alles gebeuren. De 90 minuten zijn immers nog niet om. Nu het 1-0 staat is jouw team er nog niet. Onderhoud het contact tussen de sponsor en de club. Zorg bijvoorbeeld voor een goede follow-up. Maak daarnaast heldere afspraken binnen de commissie over het onderhouden van contacten. Een concrete actielijst kan hierin ondersteuning bieden. Tot slot is het van belang wanneer de hele wedstrijd is gespeeld om het resultaat te analyseren en het team of de campagne bij te sturen waar nodig.


Wil je meer informatie over hoe je meer sponsor inkomsten kunt genereren? Hou dan de komende weken onze social media pagina’s en de website in de gaten!


Wij binnen CLUBMERK helpen graag alle verenigingen aan een frisse en professionele look zodat het aantrekken en behouden van sponsoren net even wat gemakkelijker wordt. Voor de mogelijkheden kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen, wij helpen u graag verder.