Uitbreiding mogelijkheden BOSA regeling!

Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een BOSA subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. DUS-I heeft voor deze regeling recent enkele wijziging gepubliceerd. Er is ongeveer € 53 miljoen van de beschikbare € 94 miljoen aangevraagd (stand 17 december2020, DUS-I).

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

Wat zijn de wijzigingen van de BOSA?

De subsidieregeling BOSA (Bouw en onderhoud sportaccommodaties) is een landelijke regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden en geen winstoogmerk hebben gebruik van kunnen maken. De belangrijkste wijzigingen in de regeling zijn: 

 • De kosten van maatregelen die op de maatregellijst staan worden voor 30% gesubsidieerd. Staat het niet op deze lijst, dan is het subsidiepercentage 20%.
 • Toevoeging activiteiten gericht op energiebesparing, isolatie van zwembaden, de koeling en verwarming van sportaccommodaties en een energieregistratie- en bewakingssysteem met publieke visualisatie.
 • Toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking vergroten. Een tillift kan niet alleen meer in een zwembad worden toegepast, maar ook in andere sportaccommodaties.
 • Toevoeging nieuwe lijst met maatregelen voor klimaatadaptatie op sportaccommodaties. 30% subsidie voor kosten van klimaatadaptatie.
 • De aanvragende organisatie moet beschikken over een SBI-code waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. 

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie? 

 • Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel.
 • Sportmaterialen (zoals ballen, trainingsmaterialen, specifieke kleding, etc). 
 • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten. 
 • Personeelskosten (mits deze betrekking hebben op bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie).
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). 
 • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie. 

Let op: De hoogte van de subsidie is minimaal €5.000,-. Dat betekent dat de totale investering minimaal €25.000,- (bij 20% subsidie) of € 16.667,- (bij 30% subsidie) moet zijn. De maximale subsidie is €2.000.000,-. 

Lees meer over deze wijzigingen in de BOSA regeling op de sportsubsidie.nl

Vraag hier de tegemoetkoming aan: https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties