Tegemoetkoming amateurverenigingen bij inkomstenderving door COVID-19

De impact van het coronavirus (COVID-19) heeft zich ook in de amateursport laten voelen. De regels die het kabinet heeft ingevoerd om het virus de kop in te drukken, heeft er bij veel clubs voor gezorgd dat de inkomsten zijn gedaald.  Daarom is de TASO regeling in het leven geroepen.

Wanneer je als amateursportorganisatie ten minste 20% omzet verlies hebt geleden in de periode van 1-3-2020 t/m 31-5-2020 en/of 1-6-2020 t/m 31-8-2020 kun je een je deze tegemoetkoming aanvragen!

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende uitgaven in de geselecteerde periode. De hoogte is onderverdeeld in verschillende klassen;

  • Bij een verlies van tussen de €501,- en €1.500,- , heb je recht op een vergoeding van €1.500,-.
  • Bij een verlies van tussen de €1.501,- en €2.500,-, heb je recht op een vergoeding van €2.500,-.
  • Bij een omzetverlies van tussen de €2.501 en €3.999 heb je recht op een vergoeding van €3.500,-.

LET OP: er is 44,5 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats onder alle volledige aanvragen.

De aanvraag indienen

  • Vanaf 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 kan je de aanvraag indienen.
  • Een tekenbevoegd persoon binnen de sportvereniging moet deze aanvraag indienen.
  • Je kan de aanvraag doen voor één van de twee bovengenoemde perioden of voor beide perioden.
  • Voor de aanvraag heb je een bankafschrift nodig, welke niet ouder is dan drie maanden.
  • Vul het formulier juist en volledig in.
  • Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.
  • Uiterlijk 1 december 2020 ontvang je de verleningsbeschikking.

Lees meer over deze regeling op de website van Dienst Uitvoering van Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Vraag hier de tegemoetkoming aan:

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19